Categories
ซีอิ๊วขาว

ซีอิ๊วขาว

ซีอิ๊วขาว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลือง (หมักแบบธรรมชาติ) ใช้สำหรับปรุงรสอาหาร ช่วยเพิ่มรสอาหาร